En soppsakkyndig (eller en soppkontrollør) er en person som har gjennomgått et 40 timers kurs, og avlagt tilhørende eksamen. Først må man gjennomføre kurset, og deretter vente i minst 12 mnd før man får gå opp til eksamen (“Prøve for soppsakkyndige”).

I perioden 1953-2008 er det totalt avlagt 631 godkjente eksamener i Norge.

Kilder:
Studieforbundet natur og miljø – Utdanning av soppsakkyndige
Norges sopp- og nyttevekstforbund – Forum for soppsakkyndige (FSS)
Soppgleder.no